Aktuellt

Greta Vårgårda 2023.

Väl genomförd BPH av Greta och bror Jack augusti 2022.

Utställning Växsjö 22 11 05 Greta placerade sig 2:a av nio tikar i unghundsklass CK med fantastisk kritik av Karl Erik Johansson.

Utställning My Dog Göteborg 23 01 06, 2: a med CK domare i unghundklass Flyckt Pedersen Geir.

HD rtg Greta A/A!